Ricostruire l'”Escola del Mar”

comencem una campanya per reclamar que l’estat italià repari els danys de guerra provocats per la seva aviació durant la guerra del 36-39. Consisteix en enviar un missatge – a titol individual o de l’organització que representes, si és el cas -, a aquestes tres adreces de correu electrònic::   segreteria.barcellona@esteri.itsegreamb.ambmadrid@esteri.itlaicantifa@gmail.com 

(consolat d’Italia a Barcelona, Ambaixada d’Itàlia a Madrid i el col·lectiu Laica).

A l’assumpte hi posarem “Ricostruzione dell’Escola del Mar” i, al cos, el missatge que proposem a continuació o qualsevol altre que et sembli adjient.

És molt important que, per tal que la iniciativa faci efecte, enviis aquesta proposta als teus contactes i en facis la màxima difusió possible.

No cal insistir en la importància d’exigir reparacions per l’agressió feixista que va costar a aquest país guerra, mort, destrucció, 40 anys de dictadura i 40 més d’amnèsia i impunitat imposades, i de fer-ho jsutament en el moment en que, 100 anys després de la “marcia su Roma” Itàlia és de nou governada per l’extrema dreta.

Al Console italiano a Barcellona          

All’ambasciatore italiano a Madrid     

A LAICA                                                       

[italiano (català a continuació)]

CHE LO STATO ITALIANO PAGHI LA RICOSTRUZIONE DELL’”ESCOLA DEL MAR”

Con il Trattato di Parigi del 1947 l’Italia repubblicana fu costretta a riconoscersi debitrice nei confronti di tutti i paesi aggrediti dal fascismo. In quella sede però i popoli sottomessi dalla dittatura franchista non furono rappresentati, né i loro interessi sono stati in seguito mai tutelati dal sistema politico succeduto a quel regime.

Non solo, fino agli anni sessanta è documentato il pagamento, alla nuova ed antifascista repubblica italiana, del debito contratto dal dittatore spagnolo nei confronti di Mussolini: la società oppressa dal franchismo fu costretta a pagare le bombe che l’avevano martoriata. Una beffa crudele.

La ricerca storiografica e la causa giudiziaria aperta a Barcellona nel 2012 per i bombardamenti della Barceloneta del 1937 hanno provato in modo irrefutabile il ruolo di terzo belligerante che l’Italia fascista ricoprì nella cosiddetta “Guerra civile” spagnola.

In quell’intervento, fatto in aperta violazione della legalità internazionale, spiccò la feroce novità dell’uso massiccio dell’aviazione, che inflisse gravissime perdite umane e materiali alla città di Barcellona.

All’Aviazione Legionaria va attribuita fra l’altro la distruzione dell’”Escola del Mar”, istituzione iscritta nella corrente dell’«Escola Moderna» promossa da Ferrer i Guàrdia, colpita da bombe incendiarie il 7 gennaio del 1938.

Oggi, il Comune e la società barcellonese e catalana hanno deciso di ricostruire quella struttura, rivendicandone l’eredità pedagogica e ideale. https://www.publico.es/public/l-ajuntament-barcelona-reconstruira-l-antiga-escola-mar-vora-platja.html

Esortiamo le istituzioni dello stato italiano ad assumere, anche se con ingiustificabile ritardo, per decenza democratica le proprie responsabilità pagando a titolo di parziale risarcimento per i danni di guerra causati dalle truppe italiane, la ricostruzione dell’Escola del mar.

Firmato

[Català]

QUE L’ESTAT ITALIÀ PAGUI LA RECONSTRUCCIÓ DE L’ESCOLA DEL MAR

Amb el Tractat de París de 1947, la Itàlia republicana es va veure obligada a reconèixer-se deutora de tots els països atacats pel feixisme. En aquella seu, però, els pobles sotmesos a la dictadura franquista no estaven representats, ni els seus interessos posteriorment mai van ser defensats pel nou sistema polític espanyol.

No només, fins als anys seixanta està documentat el pagament, a la nova i antifeixista república italiana, del deute contret pel dictador espanyol Franco amb Mussolini: la societat oprimida pel franquisme es va veure obligada a pagar les bombes que l’havien martiritzada. Un escarni cruel.

La investigació historiogràfica i la causa penal oberta a Barcelona l’any 2012 pel bombardeig de la Barceloneta de 1937 han demostrat de manera irrefutable el paper de tercer bel·ligerant que la Itàlia feixista va tenir en l’anomenada “Guerra Civil” espanyola.

En aquella intervenció, feta en oberta violació del dret internacional, va destacar la ferotge novetat de l’ús massiu de l’aviació, que va infligir greus pèrdues humanes i materials a la ciutat de Barcelona.

Entre altres, cal atribuir a l’Aviazione Legionaria la destrucció de l'”Escola del Mar”, institució inscrita en el corrent de l'”Escola Moderna” inspirat per Ferrer i Guàrdia, impactada per bombes incendiàries el 7 de gener de 1938.

Avui, l’Ajuntament i la societat barcelonina i catalana han decidit reconstruir aquella estructura, recuperant el seu llegat pedagògic i ideal. https://www.publico.es/public/l-ajuntament-barcelona-reconstruira-l-antiga-escola-mar-vora-platja.html

Instem les institucions de l’Estat italià a assumir, encara que sigui amb un retard injustificable, les seves responsabilitats pagant, com a compensació parcial dels danys de guerra causats per les tropes italianes, la reconstrucció de l’Escola del mar.

Firmat:

Pubblicità

3 pensieri riguardo “Ricostruire l'”Escola del Mar”

  1. Mai és tard per fer un gest just i necessari que ajudi a recordar i restaurar el mal i la destrucció produïda, i que així la transformi amb un acte de concòrdia, de pau i reconeixement.

    "Mi piace"

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...